يکشنبه 9 آذر 1399
 انتخاب وب سایت
معاونت دانشجویی

 معاونت دانشجویی

 

ماموریت حوزه

 فلسفه وجودي و مأموريت اصلي معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامی اراک، ايجاد بستري مطمئن  و مناسب براي مشاركت دانشجویان ازطريق درك انتظارات آنان و تلاش در راستای  تامین نیازها  و ارتقای امور تحصیلی، ورزشي، رفاهی و.....آنان می باشد..

اهم اهداف حوزه

معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي عهده دار سياستگذاری ،برنامه ريزی و سازماندهی امور رفاهی ،معیشتی و روان شناختی و ورزشي دانشجویان و ارائه خدمات به آنان است . نظارت برحسن اجرای آیین نامه ها و ضوابط اجرایی در واحد و مراکز  تابعه، اجرای آیین نامه ها جهت ارتقای امور و بهبود وضعیت ،رسیدگی به مسائل ومشکلات دانشجویان وجلب رضایت آنان، همچنين تعيين خط مشی های کلی درمسائل امور رفاهی ، فوق برنامه ، تربيت بدني، مشاوره ، صدور مدارك فارغ التحصيلي، نقل و انتقال دانشجويان و...  از ديگر وظایف این معاونت می باشد.اهم وظایف این حوزه عبارتند از:

- نشر وگسترش فرهنگ والای انسانی , اسلامی متناسب با شئون دانشجویی و دانشگاه

-اجرایی نمودن سياست ها و آيين نامه هاي مرتبط به امور رفاهي و معيشتي دانشجویان

 -برنامه ريزي و توسعه خدمات مشاوره ای  و تربیت بدنی با رویکرد افزایش راندمان تحصیلی ،افزایش سلامت روانی،افزایش سلامت جسمانی و  کاهش آسیبهای جسمانی – روانی و اجتماعی

بررسی مواردی که بر اساس قوانین،  به کمیته انضباطی دانشجویان ارجاع داده می شوند.

-سياستگذاري، برنامه ريزي، سازماندهي ،اجرا  و نهايتا نظارت بر فعاليتهاي ورزشي واحد و مراكز تابعه

-بررسي پرونده ها و پاسخگويي به متقاضيان صدور دانشنامه هاي دانش آموختگان دانشگاه

-پاسخگويي به استعلامات ادارات و سازمانها در خصوص مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه

-ارسال پرونده فارغ التحصيلان ممتاز جهت استفاده از تسهيلات پذيرش بدون آزمون در مقاطع تحصيلي بالاتربه سازمان مرکزی

        -صدور ريز نمرات قابل ترجمه جهت استفاده در داخل  و خارج ازكشور. 

 تلفن های تماس: 08634132274 و   08633412191 تا 08633412192