سه شنبه 1 خرداد 1397
 انتخاب وب سایت

بهداری دانشگاه

بهداری دانشگاه دارای دو پزشک عمومی برای خدمات رسانی به دانشجویان خواهر و برادر می باشد و خدمات آن شامل:

- کمک های اولیه درمان در درمانگاه های دانشگاه به شرح ذیل می باشد:

- اکسیژن تراپی- پانسمان و تزریقات- سرم تراپی- آتل بندی و تعیین فشار خون.

- در صورت امکان هنگام امتحانات چنانچه دانشجویی در کلاس و یا محل امتحان به کمک پزشک نیاز داشته باشد، بلافاصله پزشک و بهیار جهت درمان به بالین بیمار رفته و بیمار به بهداری دانشگاه و یا بیمارستان شهری انتقال داده خواهد شد.

- کلیه گواهی های دانشجویان بیمار بوسیله پزشک معتمد دانشگاه تایید و به دانشکده مربوطه ارسال خواهد شد.

- داروهای کمک های اولیه که هم اکنون در هر دو درمانگاه شهرک دانشگاهی امیرکبیر و مجتمع قائم مقام فراهانی موجود است در صورت ارجاع بیماران به درمانگاه دارو تجویز و تزریق خواهد شد و در صورت نیاز به داروهای بیشتر به بیماران نسخه تجویز خواهد شد که از داروخانه ها ی شهر دریافت شود.

- زمان ثبت نام از کلیه ورودی جدید دانشجویان ورودی جدید  رشته های تربیت بدنی،  پرستاری ، مامایی،علوم آزمایشگاهی و دانشجویان خوابگاهی به وسیله پزشکان دانشگاه معاینه انجام شده و صحت و سلامت آنان مورد بررسی قرار می گیرد.

تلفن درمانگاه مجتمع قائم مقام فراهانی: 08633412421

تلفن درمانگاه شهرک دانشگاهی امیرکبیر: 08633412421.