سه شنبه 1 خرداد 1397
 انتخاب وب سایت

اداره فارغ التحصیلان

 

به طور کلی می توان گفت  وظایف محوله به  این اداره کل ، در بر گیرنده تمامی مسائل نظارتی و  هماهنگی و  صدور مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی اراک و مراکز تابعه در کلیه مقاطع تحصیلی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسیارشد و دکتری عمومی  و دکتری تخصصی)   می باشد.

  دانش آموختگان دانشگاه بعد از کسب نظر از گروه آموزشی مربوطه،  دانشکده متبوع، معاونت آموزشی و تسویه حساب مالی با دانشگاه،به منظور تایید گواهینامه موقت به حوزه معاونت دانشجویی معرفی می گردند. در این حوزه و در اداره فارغ التحصیلان گواهینامه موقت تحصیلی بعد از انجام مراحل اداری به دانش آموخته تحویل می گردد. .اهم وظایف این اداره عبارتند از:

- برنامه ریزی و انجام کلیه امور مرتبط با صدور مدارک فارغ التحصیلان

- ارسال محموله های دانش نامه به سازمان مرکزی به همراه لوح فشرده مربوطه

- ثبت دانش نامه های دریافتی از سازمان و تحویل آن

- صدور ریز نمرات جهت ترجمه  و ارسال آن به سازمان مرکزی

- معرفی دانش آموختگان رشته های پیراپزشکی مشمول خدمات قانونی طرح به دانشگاههای علوم پزشکی کشور.

- انجام امور مربوط به پایان طرح رشته های پیراپزشکی جهت صدور مجوز مدرک

- صدور دانش نامه های 5 مرکز تابعه دانشگاه آزاد اسلامی اراک

- بایگانی پرونده های فارغ التحصیلان

- تطبیق فرم های مدارک فارغ التحصیلان اعم از گواهینامه موقت و دانشنامه با رعایت موارد امنیتی

- صدور گواهینامه های موقت با امضای معاون محترم دانشجویی و ریاست محترم واحد

- بررسی و تایید دانشنامه های فارغ التحصیلان

- ثبت اطلاعات مدارک فارغ التحصیلان و تکمیل اطلاعات بانک جامع فارغ التحصیلان

- پاسخ گویی به استعلامات در خصوص صحت و سقم مدارک

- ثبت و تایید ریز نمرات

- تهیه لیست دانشجویان ممتاز جهت ارائه به مرکز آزمون بر اساس مدارک ثبت شده

 

اداره فارغ التحصیلان واحد اراک، مبتنی بر چهار بخش تسویه حساب، صدور و تحویل مدارک، پاسخ به استعلام ها و بایگانی فارغ التحصیلان  انجام فعالیت می نماید. پرونده دانش آموخته توسط کارشناسان قسمت تسویه حساب بررسی و جهت تایید گواهینامه موقت به دفتر معاونت دانشجویی دانشگاه ارسال می گردد و پس از طی مراحل اداری به دانش آموخته تحویل می گردد.

مدارک لازم جهت انجام امور فارغ التحصیلی و پیگیری آنها در هنگام تحصیل:

- مراجعه دانشجویان به اداره بایگانی جهت رفع نواقص پرونده (وجود مدرک پایه "آخرین مدرک تحصیلی" ) به همراه تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات در پرونده الزامی است.

- ارائه عکس رسمی با حجاب اسلامی جهت دانشجویان خواهر و عکس بدون آرایش مو و محاسن جهت دانشجویان برادر.

- به همراه داشتن کپی شناسنامه و کارت ملی جهت ارائه به اداره فارغ التحصیلان الزامی است. (در صورت ایجاد هرگونه تغییر در شناسنامه مراجعه به واحد نقل وانتقالات و اصلاح مشخصات در سایت مرکز آزمون در حین تحصیل.) جهت صدورمدرک با مشخصات شناسنامه ای جدید الزامی است.

- در صورت داشتن معادلسازی ویا مرخصی بدون احتساب همراه داشتن مجوزهای مذکور الزامی است.

- در صورت داشتن انتقالی از واحدهای دیگر و میهمانی کامل به واحدهای دیگر ارائه مجوزهای سازمانی آنها الزامی است. و در صورت داشتن میهمانی ماده 55 اخذ مجوز از اداره بایگانی مرکزی دانشگاه لازم است.

آدرس

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک – معاونت امور دانشجویی- اداره فارغ التحصیلان

تلفن تماس: 08633412198 و 08633412418