سه شنبه 1 خرداد 1397
 انتخاب وب سایت

اداره خدمات دانشجویی

اداره خدمات دانشجویی یکی از بخشهای مهم  حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه می‏باشد که در راستای تحقق اهداف متعالی دانشگاه از قبیل کیفیت محوری و ارتقای سطح علمی، فرهنگی و دینی دانشجویان و به تبع آن به منظور حرمت به شأن خانواده، در جهت رفع مشکلات دانشجویان و ارتقای تسهیلات رفاهی و کمتر شدن دغدغه‏های خانواده‏های محترم آنان، اقدام به ارائه تسهیلات و راهکارهای مناسب درخصوص نقل و انتقال دانشجویان نموده است .دانشجویان  متقاضی میهمانی یا انتقالی ،بعد از کسب نظر از گروه آموزشی مربوطه ، نظر معاون آموزشی ،معاون دانشجویی و ریاست دانشگاه  و تسویه مالی با دانشگاه ،طبق ضوابط مندرج در آیین نامه نقل و انتقالات توسط اداره خدمات دانشجویی به واحدهای دیگر معرفی می گردند.

 اهم وظایف این اداره عبارتند از:

- صدور گواهی اشتغال به تحصیل

- انجام امور اداری بیمه حوادث دانشجویی(در صورت مواجهه با سوانح و تصادفات)

- اصلاح مشخصات سجلی دانشجویان (هرگونه تغییر و اصلاح مشخصات شناسنامه ای ) در طول مدت تحصیل(از زمان قبولی در دانشگاه تا زمان فراغت از تحصیل)

- انجام نقل و انتقالات دانشجویی طبق آیین نامه مصوب نقل و انتقالات  در حال حاضر از 1 خرداد لغایت 16 تیرماه  جهت نیمسال اول   و 1 آذر  لغایت  15 آذر ماه جهت نیمسال دوم می باشد.که از طریق ثبت سامانه نقل و انتقالات  به آدرس www.stu.iau.ir امکان پذیر میباشد،لذا متقاضیان می توانند در تاریخ های مذکور از طریق مراجعه به سامانه مذکورنسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند

- صدور و تمدیدکارت دانشجویی (صدور کارت دانشجویی توسط بخش  اتوماسیون که در مجاورت سلف سرویس قرار دارد و تمدید کارت با مسئول دانشجویی هر دانشکده می باشد

 - صدور کارت المثنی دانشجویی در صورت مفقود یا مخدوش  شدن کارت دانشجویی

- اخذ مجوزهای میهمانی،انتقالی جهت دانشجویان فارغ التحصیل و ارائه به اداره فارغ التحصیلان

- پاسخگویی به نامه های ارسالی از سازمان و پیگیریهای لازم جهت رسیدگی به نامه های مربوطه

- نهایی نمودن وضعیت دانشجویان متقاضی انتقالی و میهمانی در پرتال نقل و انتقالات سازمان مرکزی

- تایید مجوزهای مهمانی/انتقال در هر نیمسال تحصیلی برای دانشجویان ورودی به واحد

 آدرس

 شهرک دانشگاهی(مجتمع امیر کبیر)-دانشگاه آزاد اسلامی اراک-حوزه معاونت دانشجویی- اداره خدمات دانشجویی              

تلفن تماس: 5-33412194